Δίκτυο Διανομής

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα μας μέσα από το δίκτυο διανομής της BrainSolutions .

Λίγα λόγια για τους συνεργάτες μας 

   Η Brain Solutions είναι μια ιδιωτική ελληνική εταιρεία που παρέχει, αφ' ενός τεχνογνωσία στο τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και αφ' ετέρου πείρα και εξειδίκευση στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην εφαρμογή συστημάτων.

   Αυτά θα σας βοηθήσουν να εκσυγχρονίσετε την Επιχείρησή σας, να εξελίξετε τα λειτουργικά σας μοντέλα  και να ανακαλύψετε νέες ροές εσόδων, αυξάνοντας την υιοθέτηση καινοτομιών και ενισχύοντας την αποδοτικότητά σας, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, τις βέλτιστες επιχειρησιακές πρακτικές στον τομέα σας και τις ουσιαστικές απαιτήσεις διοίκησης της Εταιρείας σας.

   Τα ποιοτικά μας πρότυπα είναι υψηλά και μαζί με τους συνεργαζόμενους συμβούλους μας, που είναι αναγνωρισμένοι επιχειρηματικοί και τεχνικοί εμπειρογνώμονες στους τομείς  Τουρισμού-Ταξιδιών & Αναψυχής, Βιομηχανικής Παραγωγής, Χονδρικού & Λιανικού Εμπορίου, Ενέργειας, Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, διασφαλίζουμε την αποτελεσματικότητα, την καινοτομία και την πραγματική απόδοση επένδυσης (ROI) στους Πελάτες μας.

   Οι αξίες μας:

  • Δημιουργία ειλικρινών και υγιών σχέσεων με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες

  • Διάκριση για το πάθος, την αφοσίωση, την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητά μας

  • Συνεχώς εξελισσόμενη και παροχή καινοτόμων υπηρεσιών (cbd products)

POINTS OF SALE

Δείτε σε ποια σημεία της Ελλάδας θα μπορείτε να προμηθευτείτε τα προϊόντα μας