Προφίλ Κάνναβης

Σύνθεση κατάλληλων τερπενίων, στην κατάλληλη αναλογία, από προσεκτικά επιλεγμένα 100% φυτικά αιθέρια έλαια για προσομοίωση με τα προφίλ των αντιστοίχων τερπενίων από τις πιο γνωστές ποικιλίες κάνναβης.

Η μοναδική σύνθεση από εξολοκλήρου φυσικά αιθέρια έλαια, τα οποία πέρα από την προσομοίωση με το αντίστοιχο προφίλ που στοχεύουν, καταφέρνουν και να περικλείουν με εξαιρετική συνεργιστική δράση όλα τα οφέλη του καθενός αιθέριου ελαίου και των πάμπολλων τερπενίων σε ένα πραγματικά μοναδικό μείγμα.

Σε αντίθεση από σχεδόν όλα τα αντίστοιχα προφίλ άλλων εταιριών, δεν αποτελείται από API και στείρες απομονώσεις τερπενίων αλλά από μοναδικές συνέργειες και χωρίς την παραμικρή χημική διαδικασία παραγωγής και απομόνωσης παρά μόνο την φυσική απόσταξη τους και κατόπιν ανάμιξη σε άριστες συνθήκες στο πιστοποιημένο κατά ISO 9001, 22000 & HACCP εργαστήριο μας.

Major Pure Natural Terpenes: carene, a-pinene, myrcene, ocimene, camphene, a-humulene, d-limonene, linalool, terpinolene, phellandrene, caryophyllene.